Home row Dịch vụ đất đai row Kiên thức đất đai row Tư vấn hợp đồng tại Thanh Hóa

Tư vấn hợp đồng tại Thanh Hóa

Cập nhật: 17:10 Ngày 30/01/2018

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.

Tham khảo => Thành lập doanh nghiệp Thanh Hóa

Trên thực tế vẫn xảy ra các trường hợp mà quyền và nghĩa vụ của các bên bị xâm phạm, dẫn đến xảy ra tranh chấp. Có thể nói, tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

Công ty tư vấn Blue sẽ giúp bạn giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng tại Thanh Hóa với mức chi phí thấp nhất và kết quả đạt được như mong muốn của khách hàng.

1. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng:

Một là, thương lượng: là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên và trong thực tiễn phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại được giải quyết bằng phương thức này. Nhà nước khuyến khích các bên áp dung phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên.

Hai là, hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian (hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.

Ba là, thông qua Tòa án: Đây là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết.

Bốn là, thông qua Trọng tài: Tức là các bên thỏa thuận đưa ra những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại Trọng tài và Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
Dịch vụ Thanh Hóa


 
2. Những dịch vụ chúng tôi cung cấp nhằm giải quyết tranh chấp hợp đồng bao gồm:

Một là, tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp và cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp;

Hai là, tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh hợp đồng;

Ba là, tư vấn các quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng;

Bốn là, tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;

Năm là, trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;

 
Xin cảm ơn!

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE

Địa chỉ :  P. 409 - A2, Chung Cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Đối diện Khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa) i

Phone :  0944 245 786

Email  :  luatsuthanhhoa36@gmail.com

Holine  :   0973 185 258

Bình luận

Copyright © 2013 - 2017 DANGKYKINHDOANHTHANHHOA.COM
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP LUẬT BLUE - VĂN PHÒNG TẠI THANH HÓA
Email: TuVanDoanhNghiepThanhHoa36@gmail.com | Điện thoại: 0944 245 786

Địa chỉ: P. 409 - A2, Chung Cư C5, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
(Đối diện khách sạn Mường Thanh Thanh Hóa)